Bestuur

Het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Dommelstreek bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Op dit moment zijn er vijf bestuursleden, die allen ouders zijn van eventueel toekomstige bewoners. Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld: 

Voorzitter : Martijn de Reus

Secretaris : Esther van Loon

Penningmeester : Peter de Beer

Bestuurslid : Patricia de Reus-Veeke

Bestuurslid : Sindy Rovers

Bestuurslid : Zwantine de Schipper-Rijneveld

Beloningsbeleid

Het bestuur voert haar functies op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben enkel recht op een onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie gemaakt zijn.

Beleidsplan

Anderhalf jaarverslag 2021-2022