Het gezinsnetwerk, als architect van leven én zorg .

Wat is Mooi Leven?
Elk gezin wil het liefst een gewoon gezin zijn, ook als er een kind met een intensieve zorgvraag is. Een gewoon gezin wat mee wil doen. Wat niet apart wil staan. Maar geen gezin kan dat alleen. Daar is een omgeving voor nodig die aandacht en begrip heeft voor het gezin en haar intensieve zorgvraag. Die weet dat elk kind een sterk gezin nodig heeft. Een gezin dat in staat is het veilige thuis te bieden. Ook als jouw kind niet meer thuis woont. Dat gaat over meer dan zorg, dat gaat over leven. Dat is 'Mooi Leven'. 


Wat is het Mooi Leven Huis? 
Het is een initiatief van ouders om samen een Mooi Leven Huis te realiseren om je kind met een beperking te laten wonen, te laten leven én zorg te ontvangen. 

In het Mooi Leven Huis is het gezin uitgangspunt. De zorg past zich aan bij de behoefte die het gezin/netwerk heeft om Mooi Leven mogelijk te maken. Het Mooi Leven Huis is daarom een uitbreiding van het gezin. 

Het Mooi Leven Huis is toekomstbestendig. Elke vorm van risico voor het gezin wordt vermeden. Als ouders kies je voor een woonvorm voor je kind die langer meegaat dan je als ouders leeft. 


Waar is het? 
Nader te bepalen. 


Voor wie? 
Een diverse groep mensen met een zorgintensieve beperking, waarvan de diagnostiek binnen de met een de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is geïndiceerd met indicatie VG5 t/m VG8. Geen uitsluiting op voorhand vanwege beperking of leeftijd. Selectie bewoners op basis van datum inschrijving en samenstelling. 


Hoe groot? 
Een aantal kleinere eenheden, maximaal 30 bewoners.

 
Waarom geen ouderinitiatief?
Normaliter is een ouderinitiatief een initiatief op basis van PGB. Dit is een initiatief van ouders, waarbij ouders van zorgintensieve kinderen met een beperking samen het initiatief nemen, een zorgaanbieder toevoegt en samen - op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen – werkt om een Mooi Leven Huis voor je kind mogelijk te maken.

 
Welke financieringsvorm? 
Zorg in Natura (ZIN).

 
Welke zorgaanbieder? 
Stichting Philadelphia Zorg.

 
Bestuursvorm? 
Stichting van ouders. Locatiebestuur is gevormd door: 

• Twee ouders van de (op te richten) ouderstichting, 
• twee medewerkers zorgaanbieder, 
• en een onafhankelijke voorzitter. 


Welke zorg? 
Alle benodigde dag- en nachtzorg (VP/BG/PV). Nachtzorg in gebouw aanwezig. 


Dagbesteding? 
Dagbesteding willen we mogelijk maken. Externe dagbesteding blijft mogelijk.


Logeren? 
Nee. Het Mooi Leven Huis biedt niet de financiering en de ruimte om de activiteit Logeren aan te bieden. 


Deeltijdwonen? 
Nee. Het Mooi Leven Huis biedt niet de financiering en de ruimte om de activiteit deeltijdwonen aan te bieden. 


Indeling gebouw?
Wordt in de formalisatie van het Mooi Leven Huis bepaald. 

Voorbeeld: MLH Bennekom heeft een verdeling in 3 wooneenheden van 9 studio’s; iedere bewoner een eigen studio (incl. keukenblok en badkamer). De studio wordt door de familie ingericht. Dagbestedingsruimte en andere gezamenlijke ruimte aanwezig. Slaapkamer voor de nachtzorg. 

.

Onze visie en achtergronden.

Omdat we iedereen mee willen nemen in ons gedachtengoed hebben we dit samengevat in een pdf document. Dit kunt u lezen door op onderstaande button te klikken.

Onze verantwoording over het realiseren van ons Mooi Leven Huis.